Tickets

Datum en tijd

Rondvaarten

Rondvaart naar de zeehondjes

Leuke en leerzame rondvaart over de Westerschelde op zoek naar de Zeehondjes.
De laatste jaren zien we tijdens elke rondvaart wel zeehondjes, soms bruinvissen en erg veel soorten (zee)vogels. Aangezien de zeehonden beschermde dieren zijn moeten we een bepaalde afstand houden, we mogen en willen deze geweldige dieren natuurlijk niet storen.
Tijdens de rondvaart krijgt u uitleg over de natuur, scheepvaart, beloodsing, de Westerschelde, de visserij enzovoort. Aan boord is er een kantine waar men iets te drinken kan kopen en een kleine versnapering. Daarnaast zijn er ook toiletten aanwezig.

Honden zijn helaas niet toegestaan.
Rolstoelen kunnen aan boord, let op, geen elektrische rolstoelen.

Tot ca. 1 à 1,5 uur voorafgaande aan de vaart is het mogelijk om online te reserveren.  Daarna sluit op de website de reserveringsmogelijkheid - u krijgt dan de melding "verlopen" te zien op de website. Een half uur voorafgaande aan de vaart opent het ticketuitgiftepunt op de kade. Helaas kunnen we u niet garanderen, dat er dan nog beschikbare plaatsen zijn, maar u kunt altijd een poging wagen.

Rundfahrt zu den Seehunden

Unterhaltsame und lehrreiche Rundfahrt auf der Westerschelde auf der Suche nach den Seehunden.
In den letzten Jahren haben wir bei jeder Rundfahrt Robben, manchmal Schweinswale und viele Arten von (See-)Vögeln gesehen. Da die Robben geschützte Tiere sind, müssen wir einen gewissen Abstand einhalten, wir dürfen und wollen diese wunderbaren Tiere nicht stören.
Während der Tour erhalten Sie Erklärungen über die Natur, die Schifffahrt, das Lotsenwesen, die Westerschelde, die Fischerei und vieles mehr. An Bord gibt es eine Kantine, in der Sie etwas zu trinken und einen kleinen Snack kaufen können. Es gibt auch Toiletten.
 
Hunde sind an Bord leider nicht erlaubt.
Rollstühle sind an Bord erlaubt, aber bitte beachten Sie, dass es sich nicht um elektrische Rollstühle handelt.
 
Online-Reservierungen können bis etwa 1 bis 1,5 Stunden vor der Fahrt vorgenommen werden.  Danach wird die Reservierungsoption auf der Website geschlossen - Sie sehen dann auf der Website die Meldung "Abgelaufen". Der Fahrkartenschalter am Kai öffnet eine halbe Stunde vor Beginn der Fahrt. Leider können wir nicht garantieren, dass es dann noch freie Plätze gibt, aber Sie können es ja mal versuchen.
 
woensdag 17 augustus
10:00 - 11:30
Rondvaart naar de zeehondjes/Rundfahrt
Keerdam 1 Breskens
12:00 - 13:30
Rondvaart naar de zeehondjes/Rundfahrt
Keerdam 1 Breskens